plánujeme na jaře 2020 poslední krytí fenky Fany Filko Morava v zahraničí…

we are planning the last mating of Fany Filko Morava abroad in spring 2020 …

Info